پایان نامه با موضوع تعریف مفهومی انگیزش

نیرو بخشی رفتار به منظور مطالعه بیشتر برای افزایش انگیزه تحصیلی به منظور کسب نمره بالاتر، به دست آوردن شغل مناسب و یا صرفا مطالعه برای کسب اطلاع و بهبود مهارت‌ها و دانش عمومی است (نورمحمدیان، ۱۳۸۵).

تعریف عملیاتی انگیزش

برای عملیاتی کردن برنامه‌ریزی از پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی EPT فام و تیلور استفاده شده است که گویه‌های آن به شرح ذیل می‌باشد::(گویه های شماره:۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۴۷-۴۹-۵۰-۵۵)

– انگیزه اصلی من در امتحان به دست آورده نمره خوب است.

– هدف اصلی من در امتحان به دست آوردن یک شغل مناسب است.

– انگیزه اصلی من در امتحان صرفاً مطالعه برای امتحانات است.

– آنقدر تمایل دارم وقتم را با دوستانم بگذرانم که به درسم لطمه می زند.

– حتی اگر مطالب امتحان مبهم و ملال آور باشد تا به پایان رساندن آن به کارم ادامه می دهم.

– من فقط موضوعاتی را که دوست دارم، ‌مطالعه می کنم.

– انگیزه ی من برای آمادگی در امتحان کافی نیست.

– برای آمادگی و موفقیت در امتحان به اندازه ی کافی انرژی مصرف می کنم.

– در رسیدن به پاسخ سوالات امتحانی پشتکار لازم را دارم.

– برایم بسیار مهم است که هدف مورد نظرم در امتحان را به دست آورم.

– اهداف امتحانی برایم بسیار باارزش هستند.

– هیچگاه خودم را در قیت و بند هدف های از پیش تعیین شده قرار نمی دهم.

– مطالعه صرفاً برای امتحان لازم است.