فروش پایان نامه : نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی

۲-۱۷٫نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی ضمانت نامه بانکی یک پدیده نو در روابط قراردادی است. در مجموعه های قوانین، قانونگذاری ویژه ای مانند دیگر قراردادها درباره آنها وجود ندارد. هدف از بهره گیری از ضمانت نامه، تضمین تعهدات قراردادی و یا قانونی جداگانه ای است که بین طرفین قرارداد به وجود آمده است بنابراین می توان همانند قرارداد ضمان، آن […]

پایان نامه نقش بانک صادر کننده ضمانت نامه

۲-۱۵-۴٫ نقش بانک صادر کننده ضمانت نامه بانکی که ضمانت نامه صادر می کند در برابر ذی نفع مسؤولیت دارد و باید بر طبق ضمانت نامه اگر بی قید و شرط است. با اولین درخواست پرداخت کند اگر بانک از پرداخت خودداری کند ممکن است به پرداخت خسارت محکوم شود. ولی در موردی که بانک پیرو صدور دستور موقت یا […]

منابع پایان نامه – دستور منع پرداخت ضمانتنامه از مرجع قضایی

۲-۱۵-۲٫ دستور منع پرداخت از مرجع قضایی در پاره ای از موارد دستور دهنده (پیمانکار یا متعهد) به این بسنده نمی کند که از بانک درخواست عدم پرداخت ضمانت نامه را بکند بلکه با مراجعه به دادگاه و طرح دعوی درخواست صدور حکم بر منع پرداخت ضمانت نامه را از سوی بانک می کند. آیا دادگاه می تواند چنین دعوایی […]

مشخصات ضمانت نامه

۲-۱۳٫مشخصات ضمانت نامه ماده ۷ آیین نامه صدور ضمانت نامه تصریح دارد به اینکه در ضمانت نامه باید موضوع ضمانت نامه، نام مضمون له و مضمون عنه و مدت اعتبار ضمانت نامه و مبلغ آن به طور صریح قید شود. موضوع ضمانت نامه، یعنی آنچه صدور ضمان را ایجاب کرده است. فرضاً پیمانکاری در مقابل کارفرمای خود طبق قرار داد […]

پایان نامه پشتوانه صدور ضمانت نامه

۲-۱۱٫پشتوانه صدور ضمانت نامه نظر به اینکه امکان دارد بانک وجه ضمانت نامه را به ضمون له بپردازد، لازم است که بانک از قبل برای پوشش و تأمین برگشت منابع بانک، از مضمون عنه وثیقه کافی اخذ کند. ماده ۲ آیین نامه صدور ضمانت نامه انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه را برشمرده است. ۱ ـ وجه نقد […]

خرید اینترنتی فایل پایان نامه نظریه علت تعهد در ضمانت نامه بانکی

۲-۱۰٫نظریه علت تعهد در ضمانت نامه بانکی ضمانت نامه بانکی، یک شیوه قراردادی است بنابراین باید دارای شروط اساسی صحّت، از جهت اهلیّت، رضای طرفین، معین بودن موضوع و یک علّت مشروع باشد. سه شرط اول مسأله مهمی را در ضمانت نامه مطرح نمی سازند ولی مسأله علّت تعهد، در ضمانت نامه مورد بحث قرار گرفته و نظرات گوناگونی درباره […]

پایان نامه ارشد : انواع ضمانت نامه بانکی

۲-۸٫انواع ضمانت نامه ضمانت نامه های بانک به دلیل متنوع بودن تعهداتی که مضمون عنه در قبال مضمون له بعهده دارد و با توجه به عرف بانکداری شامل انواع زیر می باشد: ۱ ـ ضمان نامه شرکت در مناقصه و یا مزایده ۲ ـ ضمانت نامه انجام تعهدات ۳ ـ ضمانت نامه پیش پرداخت ۴ ـ ضمان نامه استرداد کسور […]