خرید پایان نامه : شبکه‌های اجتماعی مجازی

شبکه‌های اجتماعی مجازی شبکه‌های اجتماعی یکی از انواع رسانه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند. رسانه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر در زندگی آنلاین و آفلاین کاربران اینترنتی آنچنان تاثیر گذار بوده‌اند که شکل‌های ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانه‌های جدید تاثیر پذیرفته است. رسانه‌های اجتماعی امروزه به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی بسیاری از مردم تبدیل شده‌اند. شبکه‌های اجتماعی بخشی از رسانه اجتماعی هستند که […]

راهنمای پایان نامه درباره : تعریف مفهومی آگاهی و اطلاعات

  منظور از آگاهی و اطلاعات در این پژوهش دسترسی به رویدادها، حوداث و اخبار کشور و دنیا و همچنین آگاهی از وضعیت موجود در جامعه و کسب اطلاعات از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور و همچنین جهت‌گیری و اعلام نظر درباره موضوعات مطرح شده در فضای مجازی. تعریف عملیاتی آگاهی و اطلاعات برای عملیاتی کردن این متغیر […]

خرید پایان نامه : تعریف مفهومی فرار از واقعیت زندگی

۱-۶-۲- تعریف مفهومی و عملیاتی ابعاد متغیر مستقل (شبکه اجتماعی وایبر) فرار از واقعیت زندگی تعریف مفهومی فرار از واقعیت زندگی: فرار از واقعیت وضعیتی است که در آن فرد برای رهایی از مشکلات و ایجاد آرامش خود را به هر چیزی که غیر از واقعیت باشد، مشغول کند. در این پژوهش با توجه به ناامنی و مشکلات موجود در […]

پایان نامه با موضوع تعریف مفهومی انگیزش

نیرو بخشی رفتار به منظور مطالعه بیشتر برای افزایش انگیزه تحصیلی به منظور کسب نمره بالاتر، به دست آوردن شغل مناسب و یا صرفا مطالعه برای کسب اطلاع و بهبود مهارت‌ها و دانش عمومی است (نورمحمدیان، ۱۳۸۵). تعریف عملیاتی انگیزش برای عملیاتی کردن برنامه‌ریزی از پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی EPT فام و تیلور استفاده شده است که گویه‌های آن به […]

مقاله (پایان نامه) شبکه های اجتماعی چه تاثیری بر عملکرد دانشجویان دارد؟

مسأله عملکرد تحصیلی در دانشگاه از جمله مسائلی است که ذهن رهبران و مدیران جامعه و در نتیجه محققان را به خود جلب کرده است. این که چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان تأثیر می‌گذارد، با سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است، همواره مورد توجه بوده است (طباطبایی، ۱۳۷۶). عملکرد تحصیلی و توجه به آن در […]

فروش پایان نامه : نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی

۲-۱۷٫نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی ضمانت نامه بانکی یک پدیده نو در روابط قراردادی است. در مجموعه های قوانین، قانونگذاری ویژه ای مانند دیگر قراردادها درباره آنها وجود ندارد. هدف از بهره گیری از ضمانت نامه، تضمین تعهدات قراردادی و یا قانونی جداگانه ای است که بین طرفین قرارداد به وجود آمده است بنابراین می توان همانند قرارداد ضمان، آن […]

پایان نامه نقش بانک صادر کننده ضمانت نامه

۲-۱۵-۴٫ نقش بانک صادر کننده ضمانت نامه بانکی که ضمانت نامه صادر می کند در برابر ذی نفع مسؤولیت دارد و باید بر طبق ضمانت نامه اگر بی قید و شرط است. با اولین درخواست پرداخت کند اگر بانک از پرداخت خودداری کند ممکن است به پرداخت خسارت محکوم شود. ولی در موردی که بانک پیرو صدور دستور موقت یا […]

منابع پایان نامه – دستور منع پرداخت ضمانتنامه از مرجع قضایی

۲-۱۵-۲٫ دستور منع پرداخت از مرجع قضایی در پاره ای از موارد دستور دهنده (پیمانکار یا متعهد) به این بسنده نمی کند که از بانک درخواست عدم پرداخت ضمانت نامه را بکند بلکه با مراجعه به دادگاه و طرح دعوی درخواست صدور حکم بر منع پرداخت ضمانت نامه را از سوی بانک می کند. آیا دادگاه می تواند چنین دعوایی […]

مشخصات ضمانت نامه

۲-۱۳٫مشخصات ضمانت نامه ماده ۷ آیین نامه صدور ضمانت نامه تصریح دارد به اینکه در ضمانت نامه باید موضوع ضمانت نامه، نام مضمون له و مضمون عنه و مدت اعتبار ضمانت نامه و مبلغ آن به طور صریح قید شود. موضوع ضمانت نامه، یعنی آنچه صدور ضمان را ایجاب کرده است. فرضاً پیمانکاری در مقابل کارفرمای خود طبق قرار داد […]

پایان نامه پشتوانه صدور ضمانت نامه

۲-۱۱٫پشتوانه صدور ضمانت نامه نظر به اینکه امکان دارد بانک وجه ضمانت نامه را به ضمون له بپردازد، لازم است که بانک از قبل برای پوشش و تأمین برگشت منابع بانک، از مضمون عنه وثیقه کافی اخذ کند. ماده ۲ آیین نامه صدور ضمانت نامه انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه را برشمرده است. ۱ ـ وجه نقد […]