مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سودمندی در پیش‌بینی

مفهوم سودمندی در پیش‌بینی، از مدل‌های ارزشیابی سرمایه‌گذاری نتیجه می گردد که هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه شماره یک مفاهیم حسابداری مالی آن را این‌چنین تعریف می کند: کیفیت اطلاعات که به بهره گیری‌کنندگان کمک می کند. به صورت فزاینده، احتمال وقوع نتایج گذشته یا حال را برای پیش‌بینی به کار گیرند. هندریکسون وبردا (1994)، بر این باورند که اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مربوط و مهم می باشد، این اطلاعات بایستی در مدل‌های تصمیم‌گیری توسط سرمایه‌گذاران به‌کاربرده گردد. پس، این پرسش مطرح می گردد که مدل‌های تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران کدام‌اند؟ برای پاسخ به این پرسش بایستی پژوهش‌های انجام می‌گردید تا رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به داده‌های حسابداری و همچنین مدل‌های تصمیم‌گیری مطالعه گردد. این مطالعات در دو دسته پژوهش‌های حسابداری و همچنین نظریه‌های توصیفی رفتار سرمایه‌گذاران و عکس‌العمل بازار دنبال گردید. اما مهم‌ترین مشکل این می باشد که دانسته‌های سرمایه‌گذاران به اطلاعاتی محدود می گردد که در اختیار آنان قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد تو نایی پیش‌بینی اطلاعات حسابداری، موضوع بسیاری از تصمیم‌های آتی و تدوین استانداردها باشد.

2-6- تعداد دفعات پیش‏بینی سود توسط مدیران

سودیکی ازاقلام مهم واصلی صورت‌های مالی می باشد که توجه بهره گیری‌کنندگان صورت‌های مالی رابه خودجلب می‏کند. سرمایه‏گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، تحلیلگران، دولت و دیگر بهره گیری‏کنندگان صورت‏های مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‏گذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکت‏ها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت بهره گیری می‏کنند (مشایخ و شاهرخی، 1386).

اطلاعات ارائه‌شده توسط شرکت و در نتیجه سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته شرکت می باشد اما سرمایه‏گذاران، نیازمند اطلاعاتی راجع به آینده شرکت می‏باشند. یکی از دیدگاه‏های موجود در این زمینه، ارائه صرفاً تاریخی و جاری توسط واحد تجاری می باشد البته به نحوی که سرمایه‏گذاران بتوانند خود پیش‏بینی‏های مربوط به آینده را انجام دهند. دیدگاه دیگر این می باشد که مدیریت با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام پیش‏بینی‏های قابل‌اعتماد بپردازد و با انتشار عمومی این پیش‏بینی‏ها، کارایی بازارهای مالی را افزایش دهد (مشایخ و شاهرخی، 1386).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی:مطالعه ارتباط بین تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران.

هدف آرمانی: بسترسازی جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی وحصول به اهداف جامعیت گزارشگری مالی.

هدف کاربردی: فعالان بازار سرمایه و تحلیلگران مالی می‌توانند از نتایج این پژوهش در راستای تعیین اندازه تأثیر تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام بهره برداری نمایند. امید می باشد این بهره برداری به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و نیز تحلیل‌های جامع‌تر و کامل‌تر بیانجامد. به علاوه، پژوهش جاری می‌تواند بستری را جهت تحقیقات دانشگاهی در خصوص عدم تقارن اطلاعاتی، با در نظر گرفتن هزینه حقوق صاحبان سهام و تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، ارائه نماید. همچنین شواهدی را در خصوص ارتباط بین تعداد دفعات پیش بینی سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارائه می‌نماید که منجر به گسترش ادبیات هزینه حقوق صاحبان سهام و نیز ادبیات عدم تقارن اطلاعاتی کشور خواهد گردید.

– سؤالات پژوهش

با در نظر داشتن مسئله پژوهش، پژوهش حاضر مشتمل دو پرسشبه تبیین زیر می باشد:

  • آیا تعداد دفعات پیش بینی سود مدیریت، بر عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد.

آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر معنادار دارد یا خیر؟ در صورت داشتن تأثیر معنادار، جهت تأثیر چگونه می‌باشد

پایان نامه مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری