ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه 

.

سیاست بانک‌ها در اجرای مدیریت ریسک

بعد از مطالعه علمی مدیریت ریسک در اقتصاد کشور و سیستم بانکی، به رویکرد بعضی از بانک‌ها در این ارتباط می­پردازیم. رعایت اصول و ضوابط بر شرایط حاکم بر مدیریت ریسک اعتباری می­بایست از سوی مدیریت‌های محترم و رؤسای شعب بانک‌ها بالاخص حوزه اعتبارات و پرداخت تسهیلات از اهم اولویت‌ها وبرنامه‌ها قرارگیرد. در ذیل به بعضی از اهداف و برنامه بعضی از بانک‌ها در زمینه پیاده‌سازی هرچه بهتر مدیریت ریسک و تاثیر آن در حوزه اعتبارات و پرداخت تعهدات میباشد تصریح خواهد گردید:

١- ارزیابی منابع و امکانات بانک و مدیریت منابع در جهت پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار و توجیه کفایت منابع در هر یک از قراردادها و مصوبات اعتباری با توجه بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در سال ١٣٨٨

٢- رعایت سقف فردی تسهیلات و تعهدات برای تصمیم گیری هیئت مدیره درخصوص تسهیلات اعطایی جدید (تا ٢٠ % سرمایه پایه) با در نظر داشتن بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در سال ١٣٨٨

٣- اعطای تسهیلات به مشتریان اعتباری معتبر شناخته شده که در گذشته بارها و بارها از تسهیلات بانک بهره گیری نموده و نحوه بازپرداخت اقساط آنان مطلوب بوده و اعطای تسهیلات به آنها از ریسک کمتری برخوردار می­باشد و همچنین شناسایی و بازاریابی مشتریان بالقوه و دارای اعتبار در جهت اعطای تسهیلات به آنان، با درنظرگرفتن سیاست‌های پولی و مالی کشور

۴- سرمایه گذاری مشارکتی در بخش­های مجاز و مولد کشور و تکمیل و راه­اندازی پروژه­های دردست احداث جهت توسعه اقتصادی کشور و بازارهای هدف تعیین شده درسالهای آینده براساس واقعیت­های اقتصادی جامعه

۵- هدفمند کردن پرداخت تسهیلات اعطایی بسوی طرح‌های مفید و همین گونه پرداخت تسهیلات بر اساس نیاز جامعه و مقتضیات و شرایط اقتصادی کشور

۶- تاکید بر موازین اعتبار‌سنجی و رعایت بهداشت اعتباری

٧- اتخاذ سیاست‌های مناسب که متناسب با اندازه مانده منابع و پرداخت تسهیلات در بازارهایی که درآن برگشت زمانی پول کوتاه مدت و از ریسک کمتری برخوردار می باشد

٨- نحوه تعیین سیاست‌های کلی و ضوابط مربوط به اعطای تسهیلات و نگهداری انواع دارایی‌های دیگر

٩-حدود اختیارات و مسئولیتها در رده­های مختلف مدیریتی در مورد اعطای تسهیلات

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش

مطالعه  ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود  بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • اهداف ویژه پژوهش
  • تعیین ارتباط بین سرمایه و ریسک در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین سرمایه و بازده در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین ریسک و بازده در بانک ها

  • اهداف کاربردی پژوهش

– ارائه رهنمودهای عملی و کاربردی در شفافیت سود و لزوم در نظر داشتن هزینه سرمایه

– کلیه اساتید و پژوهشگران جهت الگوی برای پژوهش های آتی

– مسئولین مالی و حسابداری سازما­ن­ها به عنوان یک مبناء

– سرمایه­گذاران بورس جهت تحلیل بهتر سهام بانک‌ها

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری