مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری[1]

برآورد ارزش دلاری دارایی های نامشهود بوسیله شناختن اجزاء مختلف آن می باشد. یکبار این اجزا مشخص می گردد، آنهایی که می توان به گونه مستقیم عرضه نمود، به گونه جداگانه و یا به صورت یک ضرب جمع شونده ، ارزیابی می گردد.

 

2-2-5-3- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه [2]

تفاوت برآورد شده بین ارزش بازاری سرمایه یک شرکت و حقوق صاحبان سهام بعنوان ارزش سرمایه فکری و یا دارایی های نامشهود می باشد.

 

2-2-5-4- روش های برگشت دارایی ها [3]

میانگین عایدات بعد از مالیات یک شرکت برای یک دورۀ زمانی، تقسیم بر میانگین دارایی های مشهود شرکت گردد نتیجه ROA شرکت می باشد که پس از آن با میانگین صنعت مقایسه می گردد. تفاوت ایجاد شده با میانگین دارایی های مشهود شرکت در برآورد یک میانگین درآمد سالانه از دارایی های نامشهود می باشد، با تقسیم  کردن میانگین درآمدها مذکور بر میانگین هزینه های سرمایه شرکت یا یک نرخ بهره، می توان برآوردی از ارزش دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری استنتاج  نمود.

 

2-2-5-5- روش های کارت امتیاز[4]

اجزای مختلف دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری شناخته شده اند و مقیاس ها و شاخص های ساخته شده در برگه های امتیازی گزارش شده اند ویا به صورت نمودار نشان داده شده اند . روش های SC شبیه روش های DIC هستند که هیچ برآورد دلاری از دارایی های نامشهود ندارند.

 

2-2-6- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با بهره گیری از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها

روش های گوناگونی برای محاسبه و سنجش سرمایه فکری هست که مزایا و معایب هر یک اظهار گردید . در این کار تحقیقاتی برای محاسبه و سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک بهره گیری شده که از علت های بهره گیری از این روش راحتی آن در محاسبه سرمایه فکری می باشد که از طریق صورت های مالی و یادداشت های همراه آن جهت این کار بهره گیری می گردد و همانطور که می دانیم صورت های مالی آن چیز که را که در واقعیت هست نشان می دهد و ساخته پرداخته ذهن و تخیل نیست و به آن چیز که در شرکت هست از دیدگاه مالی (ریالی) نگاه می کند.

پالیک در سال 1998 و 2000 ارزش افزوده کارایی عقلایی[5]  را جهت اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها ارائه نمود. در روش (ارزش افزوده کارایی عقلایی) پالیک، برای بدست آوردن اطلاعات درمورد ارزش کارایی ایجاد شده از دارایی های عینی و غیرعینی درون یک شرکت تهیه شده می باشد. این مدل با توانایی شرکت نسبت به ایجاد ارزش افزوده شده[6]  شروع می گردد. ارزش افزوده تفاوت بین out و IN می باشد. مقصود از out کل درآمد حاصل از فروش تولیدات خدمات و سرویس های ارائه شده به بازار می باشد و مقصود از IN تمام هزینه هایی می باشد که جهت تولید کالاها و خدمات وسرویس ها هزینه شده می باشد.

بایستی به این نکته مهم توجه داشت که در مدل پالیک هزینه  کار (کل هزینه حقوق و دستمزد و مزایای آن) و هزینه استهلاک غیر از هزینه های IN شامل نمی گردد. حقوق و دستمزد نسبت به تأثیر فعالیت در فرآیند ایجاد شده ارزش، عامل بلقوه( که توسط هزینه های کار ایجاد می گردد) به عنوان یک هزینه محسوب نمی گردد.

[1].DIC

[2].MCV

[3].ROA

[4].SC

[5].VAIC

[6].VA

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف انجام پژوهش

اهداف کاربردی:

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مانند اهداف کاربردی پژوهش نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می باشد تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها، اعتبار دهندگانو غیره گردد و نیز سهامداران بایستی بدانند که سرمایه فکری و نیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و  بهره گیری مطلوب از آن ها می تواند منجر به افزایش سود گردد.

1-5-اهداف اصلی پژوهش:

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود:

1- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

2- مطالعه تأثیر سرمایه های فکری برریسک کل و ریسک سیستماتیک

3- مطالعه اندازه سرمایه انسانی

4- مطالعه اندازه سرمایه ساختاری

5- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری