عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

–  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

تحلیل­گران، سرمایه­گذاران و سایر بهره گیری­کنندگان، صورت­های مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهند و بر مبنای آن، تصمیم­گیری نسبت به خرید و یا فروش سهام صورت می­پذیرد. اما یکی از اجزایی که در این تحلیل­ها کمتر مورد توجه قرار می­گیرد، اطلاعات مربوط به دارایی­های نامشهود و به گونه خاص سرمایه فکری می­باشد. غالباً در تحلیل صورت­های مالی نسبت­هایی به کار گرفته می­گردد که بعد معنوی سازمان را نادیده  می­گیرند. از طرف دیگر، سرمایه فکری نیروی محرکه اصلی و پایدار عملکرد سازمانی می باشد که بهتر از هر چیزی ارزش واقعی سازمان را منعکس می­کند (چهارباغی و کریپس[1]، 2006) و سرمایه غیرمادی بیش از سرمایه مادی ارزش ایجاد می­کند (زرنلر و هاسیلوقلو و سزگین[2]، 2008). پس می­توان این گونه اظهار نمود که شرکت­هایی که به موضوع سرمایه فکری بی­توجه هستند به احتمال بیشتری در آشفتگی مالی و در نهایت ورشکستگی گرفتار می­شوند. همانطور که در قسمت قبلی گفته گردید در بسیاری از شرکت­ها مثل کوکا کولا ارزش نام تجاری این شرکت به مراتب بیشتر از مجموع دارایی­های فیزیکی آن می باشد. از این رو مسأله سرمایه فکری (مانند برند و نام تجاری و …) موضوع با اهمیتی می باشد. در صورت توجه شرکت­ها به این موضوع عملکرد بلندمدت شرکت بهبود می­یابد و تمام گروه­های ذی­نفع از وضع مطلوب یک شرکت مثل سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان و … از مزایای آن بهره­مند می­شوند. در صورت عدم توجه شرکت به این موضوع زمینه بروز معضلات اقتصادی در شرکت فراهم می­گردد و بر منافع کلیه گروه­های فوق تأثیر معکوس خواهد گذاشت. انجام پژوهش فوق می­تواند تلنگری برای شرکت­ها در مورد اهمیت موضوع سرمایه فکری باشد.

همچنین به تدوین­کنندگان استانداردهای حسابداری نیز می­تواند این پیام را بدهد که در تدوین استانداردهای حسابداری به بعد معنوی سازمان که کمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد بیشتر توجه نمایند. در صورت عدم انجام این پژوهش و بی­توجهی تحلیل­گران به موضوع سرمایه فکری و تأثیر آن بر احتمال وقوع آشفتگی مالی و بهره گیری نکردن از متغیر سرمایه فکری در پیش­بینی احتمال وقوع آشفتگی مالی، زمینه وقوع اشتباه در تحلیل­های تحلیل­گران ایجاد می­گردد.

[1] Chaharbaghi, K., Cripps, S

[2] Muammer Zerenler & Selcuk Burak Hasiloglu & Mete Sezgin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–  اهداف پژوهش

هدف اصلی، مطالعه ارتباط سرمایه­های فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف فرعی

1- مطالعه ارتباط سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2- مطالعه ارتباط سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3- مطالعه ارتباط سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5- پرسش­ها و فرضیه­های پژوهش

1-5-1- پرسش­های پژوهش

1-5-1-1- پرسش اصلی پژوهش

آیا ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و اندازه آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

1-5-1-2- پرسش­های فرعی پژوهش

1- آیا ارتباط معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

2- آیا ارتباط معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

3- آیا ارتباط معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری