تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

بسیاری از سیستم های حسابداری فعلی از تأثیر و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان هایی عصر جدید غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی­ها در محاسباتشان ناتوانند. به بیانی دیگر، صورت­های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت­ها از محدودیت­های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری بکار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‏های مالی به کار گرفته شده، اهمیت یافته می باشد این به آن معناست که در آینده در مقایسه با سرمایه های فکری، تأثیر و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری خواهد پیدا نمود. این موضوع موج ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکت ها و سازمان ها با آن چیز که که در محاسبات حسابداری سنتی اعمال می­گردد، شده می باشد. افزایش شکاف بین ارزش واقعی و دفتری شرکت­ها ، توجه محققان را برای تبیین ارزش نامرئی که در این بین از صورت­های مالی حذف شده، جلب کرده می باشد. ارزشی که از آن تحت عنوان سرمایه فکری نام برده می­گردد و در تمامی ابعاد سازمان همچون یک پیکره دانش حضور دارد، اما نادیده گرفته می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از طرفی، یکی از سیستم­های اطلاعاتی که می­تواند سازمان را در اندازه­گیری و بهره گیری صحیح و بهینه از سرمایه فکری یاری کند، حسابداری مدیریت می­باشد. حسابداری مدیریت، که در طول قرن بیستم ارزش خود را از دست داده بود (جانسون و کاپلان، 1987)، در حال حاضر چشم انداز و مجموعه ای از ابزار می باشد که به ویژه گسترش حوزه­های خود را گسترش داده و در نتیجه، فرصتی مناسب می باشد برای برخورد با بعضی چالش­های مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به سرمایه فکری و تاثیر آن بر سازمان. پارادایم حسابداری مدیریت در حال حاضر روش مدیریت موثر منابع سازمانی و ارتباط آن را برای فرایند ایجاد ارزش در سازمان نشان می­دهد. به همین دلیل، در نظر گرفتن حسابداری مدیریت به عنوان مکمل سرمایه فکری منطقی به نظر می­رسد (نواس و همکاران، 2012).

در سازمان تأمین اجتماعی هم مانند بسیاری از سازمان­های نیرو محور دیگر، سرمایه انسانی از عوامل اصلی موفقیت سازمان به شمار می­رود. لذا انجام پژوهش­هایی در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در این مطالعه نیز به مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی خواهیم پرداخت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر می باشد:

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش بهره گیری کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری