عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه 

.

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش

مطالعه  ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود  بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

  • اهداف ویژه پژوهش
  • تعیین ارتباط بین سرمایه و ریسک در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین سرمایه و بازده در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین ریسک و بازده در بانک ها

 

  • اهداف کاربردی پژوهش

– ارائه رهنمودهای عملی و کاربردی در شفافیت سود و لزوم در نظر داشتن هزینه سرمایه

– کلیه اساتید و پژوهشگران جهت الگوی برای پژوهش های آتی

– مسئولین مالی و حسابداری سازما­ن­ها به عنوان یک مبناء

– سرمایه­گذاران بورس جهت تحلیل بهتر سهام بانک‌ها

 

1-5 فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی:

بین سرمایه، ریسک و بازده دربانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست.

فرضیات فرعی:

1- بین سرمایه و ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست.

2- بین سرمایه و بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست.

3- بین ریسک و بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست.

1-6 مدل و تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش

1-6-1مدل مفهومی

پژوهش حاضر با در نظر داشتن موضوع پژوهش و هدف آن به تبیین زیر می باشد:

 

 

1-6-2 تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش

1-6-2-1 سرمایه

سرمایه، آورده صاحبان سهام (شرکا) جهت تشکیل شرکت می‌باشد. که این آورده می‌تواند بصورت وجه نقد یا اموال و اثاثه و ماشین آلات و. . . باشد. سرمایه عبارت از باقیمانده‌ای می باشد که از کسرِ جمع ِبدهی‌های واحد تجاری از جمعِ دارایی‌های آن، حاصل می گردد. سرمایه، بدهی موجودیت اقتصادی به صاحبان آن می باشد (نوروش،1390).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش

مطالعه  ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود  بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • اهداف ویژه پژوهش
  • تعیین ارتباط بین سرمایه و ریسک در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین سرمایه و بازده در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین ریسک و بازده در بانک ها

  • اهداف کاربردی پژوهش

– ارائه رهنمودهای عملی و کاربردی در شفافیت سود و لزوم در نظر داشتن هزینه سرمایه

– کلیه اساتید و پژوهشگران جهت الگوی برای پژوهش های آتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مسئولین مالی و حسابداری سازما­ن­ها به عنوان یک مبناء

– سرمایه­گذاران بورس جهت تحلیل بهتر سهام بانک‌ها

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید