تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری

به اعتقاد صاحب­نظران روش پژوهش، پژوهش­گری که قصد رشد و توسعه­ی دانش مورد مطالعه خود را دارد، آغاز بایستی مبانی نظری و پیشنیه پژوهش­هایی را که تاکنون در زمینه­ دانش مذکور انجام شده را شناسایی و مطالعه نماید. جان دیویی[1] (1938)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی مورد بحث قرار داده و معتقد می باشد که انجام این مطالعه، به پژوهش­گر کمک می­کند تا بینش عمیقی در مورد پژوهش و حوزه­ای که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند. پس، مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی تحقیقات و مشاهدات علمی گزارش­شده، عقاید و دیدگاه­های صاحب­نظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمده­ای از روش علمی پژوهش می باشد که انجام آن در کلیه­ی پژوهش­ها، ضروری می باشد. مطالعه­ منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهش­گر این فرصت را می­دهد که در رشته مورد علاقه­ خود در حد بضاعت، پیش­قدم بوده و به بینش وسیع­تری در ارتباط با آن دست یابد. این کار موجب بنیان­گذاری مستحکم پایه­ علمی پژوهش می‏گردد و به‏ نظر می­رسد اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام شده، خام، سطحی و تکراری خواهد بود (دلاور، 1384).

 

2-2-1- مفاهیم و تعاریف سرمایه فکری

از دیدگاه حسابداری مالی سرمایه‌ها به دو دسته ملموس (مشهود) و غیرملموس(نامشهود) طبقه بندی می شوند. دارایی‌های و سرمایه‌های ملموس شامل تمامی امکانات فیزیکی مانند زمین، ساختمانها وتجهیزات تولیدی می‌باشد، تعریف سرمایه از نگاه صاحب نظران مدیریتی به سرمایه‌ متفاوت می‌باشد همان گونه که آدام اسمیت تمامی ذخایر ثابت، توانایی‌هایی مفید و تمام ساکنان آن کشور را به عنوان سرمایه نام می برد. جاستین اسلی[2] چهار نوع از سرمایه‌های ثابت را به تبیین زیر طبقه بندی نمود.

  1. وسایل و تجهیزات مفید که ابزار تجارت هستند
  2. ساختمان به عنوان وسیله‌ای برای کسب درآمد
  3. بهبود و توسعه زمین
  4. به دست آوردن توانایی‌های مفید از تمامی کارکنان

امروزه بر بهره‌گیری و بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه سازمانها از سرمایه‌های ناملموس تاکید می گردد اما شناخت سرمایه‌های ناملموس برای سازمانها امری مبهم می‌باشد. برای شناخت سرمایه های ناملموس لسلی وذرلی[3] در سال 2003 آنها را در چهار سطح تعریف نمود که شامل سطوح فردی ، اجتماعی، جامعه و ساختار می‌باشد.

سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش می باشد. هنوز این واژه در دوران تکوین خود بسرمی برد. علی رغم این که ، سیستم های بیشتری در حال بهره گیری از سرمایه فکری هستند، اما هنوز هم بسیاری از افراد شاغل در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی اطلاعی از این مفهوم ندارند (زنجیردار و همکاران، 1387).

مفهوم سرمایه فکری اغلب مورد بحث بوده می باشد، اما همیشه به خوبی تعریف نشده می باشد و کلمات مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. مردم تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند دارایی ها، منابع یا محرک های عملکرد به جای کلمه­ی “سرمایه” بهره گیری کنند. آنان “واژه­ی فکری” را با کلماتی مانند نامشهود،  بر مبنای دانش مالی یا غیرمالی جایگزین می­کنند. بعضی ازحرفه ها (مانند حسابداری مالی ، حسابرسی و…) نیز تعاریف کاملا متفاوتی مانند دارایی های ثابت غیرمالی که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند اما ، توسط بنگاه اقتصادی نگهداری و از طریق حقوق قانونی قابل شناسایی و کنترل هستند ، ارایه کرده اند ( مار، 2008).

تعاریف متعددی از سرمایه فکری یا انسانی مطرح شده که هر یک خواص و ویژگی‌های متفاوتی را از سرمایه‌ انسانی مورد تاکید قرار می‌دهند.  استوارت معتقد می باشد سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات ، اموال فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی می باشد که می­تواند برای ایجاد ثروت به کارگرفته گردد. در واقع، سرمایه فکری کلیه کارکنان، دانش سازمانی و توانایی های آنان را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می­گیرد و باعث ایجاد منافع رقابتی مستمر می­گردد (قلیچ لی و مشبکی،1386).

به اعتقاد بنتیس ( 1998) سرمایه فکری می­تواند به عنوان مجموعه ای از دارایی های نامشهود (منابع، توانایی ها، رقابت) تعریف گردد که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می آیند.

پیتر هوتز (1998) سرمایه انسانی را در زمان ،تجربه ، هدف وتوانایی‌های یکی از افراد خانوار که می‌تواند در فرایند تولید تأثیر داشته باشد معرفی می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ادوینسون و مالون[4] می­گویند سرمایه فکری اطلاعات و دانش مورد بهره گیری برای کارکردن، برای ایجاد ارزش می باشد (واسیل[5]، 2008).

سبای[6] (1997) نیز سرمایه

[1] John Dewey

[2] Slay

[3] wetherly

1 Edvinson & Malon

2 Vasile

3Sibay

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر می باشد:

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش بهره گیری کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری