عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

قلمرو پژوهش

هر پژوهش بایستی دارای حدود مشخص و تعریف‌شده‌ای باشد تا پژوهشگر بتواند در تمامی مراحل انجام کار، احاطه کافی و قابل اطمینان بر آن داشته باشد. همچنین نتایج بدست آمده از پژوهش نیز بایستی قابل تعمیم به کل جامعه باشد (حافظ‏نیا، 1380).

پژوهش حاضر نیز از نظر موضوعی، مکانی و زمانی دارای ویژگی‌های زیر می باشد:

  • قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی پژوهش، مطالعه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود هر سهم با اندازه متورم بودن ترازنامه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
  • قلمرو مکانی: این پژوهش بر اساس اطلاعات مربوط به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام‌شده می باشد.
  • قلمرو زمانی: به مقصود آزمون فرضیه‌های مطرح‌شده، دوره زمانی یازده ساله (1381- 1391) برای پژوهش تعیین شده می باشد. از آنجا که در این پژوهش به اطلاعات مالی دوره قبل نیاز می باشد، داده‏های جمع‏آوری شده مربوط به دوره زمانی 1380-1391 می باشد.

3-8 جمع‌آوری داده‌های پژوهش

یکی از ضروریات مهم در هر پژوهش وجود اطلاعات قابل‌اتکاء و سرعت و سهولت دسترسی به آن می‌باشد. با داشتن این اطلاعات فرصتی برای محقق فراهم می گردد که جریان مطالعه و تجزیه و تحلیل داده‌ها را برای ارزیابی اهداف و فرضیه‌های پژوهش پی گیری نمایند. همچنین محقق این امکان را به دست می‌آورد که با صرف حداقل هزینه و وقت به اهداف مورد نظر دست یابد (افلاطونی و نیک‏بخت، 1389).

اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از طریق روش کتابخانه‏ای و با مطالعه کتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در زمینه پژوهش گردآوری شده‏می باشد. همچنین داده‏های مورد نیاز شرکت‌ها از طریق نرم‌افزار ره آورد جدید، صورت‌های مالی شرکت‌ها، سایت رسمی سازمان بورس جمع‌آوری گردیده و پس از انجام پردازش‌های اولیه در نرم‌افزار Excel، به وسیله نرم‌افزارهای آماری Eviews و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏می باشد. به صورت خاص، اهداف این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  1. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. مطالعه ارتباط بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏های اصلی پژوهش

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در اظهار مسئله، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

  1. چه ارتباط‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

چه ارتباط‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه هست؟

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری