عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستم­های حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت، یک سیستم اندازه‌گیری برای گرداوری اطلاعات مالی و عملیاتی می باشد که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزه‌ای را هدایت می کند و ارزشهای فرهنگی را که برای به‌دست‌آوردن هدفهای استراتژیک سازمان لازم می باشد خلق و طرفداری می کند. در این تعریف از حسابداری مدیریت چهار عقیده کلیدی گنجانده شده می باشد. این عقیده‌ها شامل: ماهیت، محدوده، هدف و شاخصهای حسابداری می باشد (انصاریان، 1382):

  • حسابداری مدیریت، از نظر ماهیت، یک فرایند اندازه‌گیری می باشد.
  • محدوده حسابداری مدیریت شامل اطلاعات عملیاتی مانند نقص یا کمبود واحدهای تولیدشده می باشد.
  • هدف از حسابداری مدیریت کمک به یک سازمان به‌مقصود رسیدن به هدفهای استراتژیک کلیدی تعیین شده می باشد.
  • اطلاعات مناسب در حسابداری مدیریت سه شاخص بارز دارند:

شاخص فنی: بالا بردن درک پدیده اندازه‌گیری و گرداوری اطلاعات مربوط برای تصمیمهای استراتژیک،

شاخص رفتاری: تشویق و ترغیب اعمالی که با هدفهای استراتژیک سازمان سازگارند،

شاخص فرهنگی: طرفداری و یا خلق یک رشته ارزشهای فرهنگی تقسیم شده در یک سازمان.
این تعریف از حسابداری مدیریت شامل بعضی عقایدی می باشد که با دیگر تعریفها در این حوزه فرق می کند. مثلاً انجمن حسابداران مدیریت (IMA) به‌عنوان مجمعی حرفه‌ای، حسابداری مدیریت را چنین تعریف می کند:

“حسابداری مدیریت عبارت می باشد از فرایند تشخیص، اندازه‌گیری، جمع‌آوری، تحلیل، تهیه، تفسیر و ارزیابی و کنترل داخلی فعالیتهای سازمان برای تضمین و اطمینان از بهره گیری مناسب از سرمایه”.
حسابداری مدیریت همچنین شامل تهیه گزارشهای مالی برای گروههای غیرمدیریتی همانند سهامداران، بستانکاران، اعتباردهندگان و صاحبنظران مالی می باشد.

مقایسه تعریف انجمن حسابداران مدیریت با تعریفی که در این مقاله بهره گیری گردید چند اختلاف اصلی را عیان می‌سازد:

* تعریف انجمن حسابداران مدیریت به‌شدت بر آن چیز که حسابداری مدیریت انجام می‌دهد متمرکز می باشد. اما تعریف ارائه شده در این مقاله بر هدف فعالیتها که همانا دستیابی و حفظ هدفهای استراتژیک می باشد، تاکید دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

* تعریف انجمن حسابداران مدیریت تنها شامل اطلاعات مالی می گردد در حالی‌که در تعریف ارائه شده در این مقاله علاوه بر اطلاعات مالی، اطلاعات عملیاتی نیز مورد تاکید قرار گرفته می باشد. در صورتی‌که موسسه‌ای قصد دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن را داشته باشد هر دو گروه از اطلاعات پیشگفته برای موسسه پراهمیت و حساس می باشد.

* در تعریف انجمن حسابداران مدیریت، بخشی از حسابداری مدیریت شامل گزارشهای غیرمدیریتی برای مقاصد مالیاتی می باشد. البته این نیز وظیفه مدیریت می باشد، اما این گزارشها نه‌تنها بایستی قوانین و احکام قرارداده شده را تایید کنند بلکه بایستی نوعی اطلاعات استراتژیک را که مورد نیاز مدیریت می باشد نیز فراهم آورند.

* سرانجام تعریف انجمن حسابداران مدیریت در ارتباط با شاخصه‌های اطلاعات حسابداری مدیریت مسکوت می‌ماند. در حالی‌که در تعریف ارائه شده در این مقاله، شناخت ثابتی از شاخصه‌های حسابداری مدیریت ارائه می گردد.

سیستمهای حسابداری مدیریت نتایج اندازه‌گیریهای مالی وغیرمالی فعالیتهای عملیاتی را گزارش می‌کنند. این سیستمها همچنین به پروژه‌ها و طرحهای عملیاتی آینده نیز کمک می‌دهند. یکی از نمونه‌های اطلاعاتی که مدیران به آن نیازمندند، بهای تمام‌شده محصول و اندازه‌گیری تحویل تولیدات بموقع می باشد. این اقلام دونوع از انواع اندازه‌گیری می باشد که حسابداری مدیریت با آن سروکار دارد. بهای تمام‌شده مثالی می باشد از اندازه‌گیری که در اصطلاحات مالی اظهار می گردد، در حالی‌که تحویل بموقع مثالی می باشد از اندازه‌گیری عملیاتی. آموزش تولیدکنندگان برای اندازه‌گیری، جمع‌آوری، گزارش، تفسیر و ارائه این اطلاعات به مدیران، موضوع حسابداری مدیریت می باشد.  روشهای اندازه‌گیری مختلفی برای پدیده‌ها هست. برای مثال بهای تمام‌شده محصول یا توانایی سوداوری آن را به چندین روش می‌توان محاسبه نمود. به همین ترتیب کیفیت را نیز می‌توان با بهره گیری از تنوع روشها اندازه گرفت. هر عملیات مالی و غیرمالیِ درخور اندازه‌گیری ممکن می باشد تحت شرایط خاصی مفید و سودمند باشد. درک روشهای چندگانه اندازه‌گیری و دانستن زمان و چگونگی بهره گیری از‌ آنها قسمت اصلی مطالعه حسابداری مدیریت می باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر می باشد:

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش بهره گیری کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری