عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

  • امتیازات ثبت شده تقدیر- موزون:

بونتیس و شرکت شیمیایی داو پیشرو بهره گیری از حق امتیازات ثبت شده به عنوان  جایگزین هایی برای اندازه گیری عملی سرمایه فکری می باشند. در این روش عامل فن آوری به وسیله حق امتیازات شرکت، محاسبه می گردد. در این روش سرمایه فکری و عملکرد وابسته به آن به وسیله تاثیر کوشش های تحقیقاتی بر مجموعه ای از  شاخص ها نظیر تعداد حق امتیازات ثبت شده، هزینه حق امتیازات ثبت شده تقسیم بر برگشت حاصل از فروش، هزینه پژوهش و توسعه به ازای هر واحد پولی فروش و هزینه چرخه عمر پروژه به ازای هر واحد پولی فروش اندازه گیری می گردد. بخش دارایی های فکری شرکت داو، یک فرآیند شش مرحله ای برای مدیریت  دارایی های فکری اجرا نمود که شامل موارد زیر می باشد (بونتیس[1]، 1996):

مرحله 1 ) تعریف تأثیر دانش در کسب و کار،

مرحله 2 ) ارزیابی راهبردهای رقابتی و دارایی های دانش،

مرحله 3 )  طبقه بندی سبد دارایی های دانش شرکت،

مرحله 4 ) ارزیابی این دارایی ها به مقصود نگهداری، توسعه، فروش یا رها کردن،

مرحله 5 )  سرمایه گذاری در زمینه هایی که در آنها فاصله ای معنادار نظاره شده می باشد، و

مرحله 6 )  یکپارچه کردن سبد دانش جدید و تکرار موارد فوق

این روش که توسط جوهانسون تدوین گردید، هزینه های مرتبط با اثرات مخفی منابع انسانی را محاسبه می نماید که سود شرکت را کاهش می دهد (جانسون[2]، 1996). سرمایه فکری به وسیله محاسبه اندازه مشارکت دارایی های انسانی تقسیم بر هزینه های حقوق سرمایه گذاری شده،     اندازه گیری می گردد. گروجر و جوهانسون کاربرد های حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی را به صورت زیر اظهار می کنند :

* به عنوان ابزار سیاسی، برای نشان دادن سوء تدبیر منابع انسانی و سپس بحث برای سرمایه گذاری بیشتر و یا مدیریت بهتر،

* به عنوان ابزار آموزش برای تجزیه و تحلیل، ساختاردهی و پس فهم بهتر، حل معضلات کارکنان از منظر کاربردی و پس توانائی بهتر برای تعادل ارزشهای کاربردی پیش روی سایر ارزش ها،

* به عنوان حامی تصمیم سازی برای اطمینان از اینکه از نقطه نظر مدیریت تصمیمات روی منابع انسانی منطقی تر هستند (گروجر و جانسون[3]، 1996).

4) روش ارزشگذاری جامع:

روش ارزشگذاری جامع توسط مک فرسون تدوین گردید و ارتباط بین اندازه گیری ارزش شرکت، سرمایه فکری و مقادیر پولی را به مقصود ارزش گذاری جامع کسب و کار مورد بهره گیری قرار می­دهد (مک­پرسون[4]، 1996).

این روش سه دسته ارزش زیر را مورد بهره گیری قرار می دهد:

دسته اول : ارزش اصلی  که نمایش دهنده اثربخشی داخلی شرکت می باشد،

دسته دوم : ارزش فرعی که توسط اثربخشی توزیع شرکت اندازه گیری می گردد، و

[1] Bontis

[2] Johansson

[3] Grojer & Johansson

[4] McPherson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش بهره گیری کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری