تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عناصر سرمایه فکری

به گونه کلی، محقققان و دست اندرکاران رشته سرمایه فکری، بر روی این موضوع اتفاق نظردارند که، سرمایه فکری از سه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری تشکیل شده می باشد که به تبیین زیر تبیین داده می شوند:

الف ) سرمایه انسانی: رس و همکارانش (1997) عقیده دارند کارکنان، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، توجه و چالاکی فکری خود ایجاد می­کنند. مهم ترین عناصرتشکیل دهنده سرمایه انسانی بنگاه اقتصادی مجموعه­ی مهارت های نیروی کار، عمق و وسعت تجربه­ی آنان می باشد. منابع انسانی می­تواند به منزله روح و فکر منابع سرمایه فکری باشد. این سرمایه در شب با ترک سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج می گردد اما، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری حتی با ترک سازمان در شب هم، بدون تغییر باقی می ماند. سرمایه انسانی شامل : الف) مهارت ها و شایستگی های نیروی کار ب) دانش آنان در زمینه هایی که برای موفقیت بنگاه اقتصادی مهم و ضروری هستند و ج) استعدادها، اخلاق و رفتارآنان می باشد (مار، 2008).

بروکینگ ( 1996) معتقد می باشد دارایی انسانی یک بنگاه اقتصادی شامل مهارت ها، تخصص ها، توانایی حل مساله و سبک های رهبری می باشد. اگر در یک بنگاه اقتصادی سطح گردش کارکنان بالا باشد، این موضوع ممکن می باشد به این معنی باشد که سازمان این جزء مهم از سرمایه فکری خود را از دست داده می باشد.

ب) سرمایه مشتری : سرمایه مشتری شامل همه روابطی می باشد که بین بنگاه اقتصادی با هر فرد یا بنگاه اقتصادی دیگری هست. این روابط شامل مشتریان، واسطه ها، کارکنان، تامین کنندگان مواد اولیه،  مقامات قانونی، اعتباردهندگان و سرمایه گذاران می باشد. روابط مزبور به دوگروه کلی تقسیم می شوند : گروه اول روابطی هستندکه از طریق قرارداد با مشتریان و تامین کنندگان مواد اولیه یا شرکای اصلی، رسمیت می یابند. گروه دوم بیشتر شامل روابط غیررسمی هستند. سرمایه مشتری به عنوان یک پل و سازمان دهنده عملیات سرمایه فکری تلقی و عامل تعیین کننده درتبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار می باشد. این سرمایه شامل استحکام و وفاداری مناسبات و روابط با مشتری می باشد. رضایت مشتری، سلامت مالی و حساسیت قیمت ممکن می باشد، به عنوان شاخص های این نوع سرمایه به کار طریقه. تفکیک سرمایه مشتری از سرمایه انسانی و ساختاری گویای اهمیت آن درارزش بنگاه اقتصادی می باشد. علائم تجاری، شهرت و آوازه شرکت یا کالاها و خدمات آن، که منعکس کننده­ی روابط بین شرکت ها و مشتریان (بالقوه یا بالفعل ) آنها هستند، نیزدراین گروه از دارایی ها قرار می گیرند     ( مار، 2008).

ج) سرمایه ساختاری: رس و همکاران (2005) عقیده دارند سرمایه ساختاری شامل ذخایر غیرانسانی دانش مانند، پایگاه­های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرای فرآیندها، استراتژی ها و برنامه های اجرایی می باشد. سرمایه ساختاری دامنه­ی گسترده ای از عناصرضروری را پوشش­ می دهد. مهم ترین آنها معمولا شامل : 1) فرآیندهای مهم اجرایی بنگاه اقتصادی 2) چگونگی ساختاربندی آنها  3) سیاست ها، جریان های اطلاعاتی و عناصر پایگاه های داده 4) رهبری و سبک مدیریت 5) فرهنگ سازمان و 6) طرح های پاداش  کارکنان می باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر می باشد:

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش بهره گیری کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری