عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه 

.

3 سرمایه در گردش

آن مقدار دارایی جاری که از محل منابع مالی بلند مدت تامین شده باشد را سرمایه در گردش می­نامند. سرمایه در گردش ناخالص به صورت کل دارایی­های جاری و سرمایه در گردش خالص به صورت مازاد دارایی جاری بر بدهی جاری تعریف می­گردد. اندازه سرمایه در گردش شاخصی می باشد برای تشخیص درجه نقدینگی و عدم اعسار یک شرکت، به ویژه اگر در مقایسه با دیگر شاخص­ها و نسبت­های مالی به کار گرفته گردد. [1]

 

 2-2-1-2-4 سرمایه ثابت

در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه که به صورت وسایل تولید، ابزار کار و مواد خام نمود می­یابد را سرمایه ثابت می­نامند. این سرمایه، ثابت خوانده می­گردد، زیرا نمی­تواند بیش از ارزش خود به ارزش محصول بیفزاید. البته در اینجا، ارزش به صورت زمان کار اجتماعاً لازم تعریف می­گردد. سرمایه ثابت به دو قسمت سرمایه سیار و سرمایه مستقر تقسیم می­گردد.[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-2-1-2-5 سرمایه مستقر

وسایل سرمایه­ای که به نسبت دارای عمر طولانی باشند و در فرآیند تولید تأثیر معین و پایداری بازی کنند را سرمایه مستقر می­نامند. هزینه سرمایه مستقر معمولاً به تناسب عمر و دوام آن جبران می­گردد. ساختمان، ماشین آلات و تاسیسات از انواع بارز سرمایه مستقرند.

در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه ثابت را سرمایه مستقر گویند که در فرآیند تولید به صورت ابزار کار مورد بهره گیری قرار می­گیرند (مانند ماشین­آلات و ساختمان)، در حالی که بخش دیگر سرمایه ثابت را سرمایه سیار می­نامند که در فرآیند تولید به مثابه موضوع کار وارد می­شوند. مواد اولیه و واسطه­ای و نیز مواد سوختی که یک بار در جریان تولید وارد و پس از تبلور یافتن در محصول تولید شده از آن خارج می­شوند، در شمار انواع سرمایه سیار هستند.

 

 

 

2-2-1-2-6 سرمایه متغیر

در اقتصاد مارکسیستی به آن بخش از سرمایه که به صورت نیروی کار در فرآیند تولید (و گاهی توزیع) کالا با سرمایه ثابت ترکیب می­گردد سرمایه متغیر اطلاق می­گردد. از نظر مارکس، سرمایه متغیر سرچشمه ارزش اضافی می باشد، زیرا فقط نیروی کار می­تواند ارزشی بیش از ارزش خود خلق کند.

[1]www. TSe. ir

[2]www. TSe. ir

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش

مطالعه  ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود  بانکهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • اهداف ویژه پژوهش
  • تعیین ارتباط بین سرمایه و ریسک در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین سرمایه و بازده در بانک ها

–  تعیین ارتباط بین ریسک و بازده در بانک ها

  • اهداف کاربردی پژوهش

– ارائه رهنمودهای عملی و کاربردی در شفافیت سود و لزوم در نظر داشتن هزینه سرمایه

– کلیه اساتید و پژوهشگران جهت الگوی برای پژوهش های آتی

– مسئولین مالی و حسابداری سازما­ن­ها به عنوان یک مبناء

– سرمایه­گذاران بورس جهت تحلیل بهتر سهام بانک‌ها

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری